Santaka : 5th May

Santaka : May 24th : Flower

Santaka : May 31st

Santaka : Jun 13th : Flowers

Santaka : Jun 28th : Fruit

Santaka : Jul 28th : Fruit (still no ripe fruit)

 

Back to Pepper Home

All material Copyright ZENSURWEB 2007